Promprylad Турбінні лічильники газу ЛГ-К-Ех купити з доставкою Івано-Франківськ, Україна | Промприлад
LG-K-Eh counters
Держреєстр № У666-13 ТУ У З.48-05782912-023-2002

Лічильники газу турбінні призначені для вимірювання кількості газу, що протікає в трубопроводі при діючих тиску і температурі. Використовуються для комерційного і технологічного обліку газу.

Лічильники розроблені, виготовлені і сертифіковані у відповідності з рекомендаціями ДСТУ EN 12261:2006 Лічильники газу турбінні. Загальні технічні умови (EN 12261:2002), ДСТУ EN 12261:2006/зміна №1:2014 Лічильники газу турбінні. Загальні технічні умови (EN 12261:2002/А1:2006, EN 12261:2002/АС:2003) та Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки, затверджений постановою КМУ від 24.02.2016 р. №163, про що виданий сертифікат перевірки типу (Модуль В) № UA.055.ST.014-17.

The meters are explosion-proof, designed to work with an electronic gas corrector, have an explosion-proof marking "II 2 G Ex ib IIB T3 Gb -25 ° C≤ Ta ≤ + 70 ° C", as issued сертифікат експертизи типу № СЦ 19.0382.

на відповідність вимогам ДСТУ EN 60079 0:2017, зміна 11:2017, ДСТУ EN 60079 11:2017 та Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах (постанова КМУ від 28.12.2016р. № 1055).

Лічильники пройшли оцінку відповідності продукції вимогам Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском (постанова КМУ від 16.01.2019р. №27) за модулем Н – відповідність на основі цілковитого забезпечення якості. Повідомлення про оцінку відповідності лічильників №22-N / 21.

Gas meters turbine LG-K-Ex are noted:
- high reliability:
- - stability of metrological characteristics over time;
- - a wide range of working pressures - from 0,63 to 10 MPas;
- - стійкістю до перевантажень;
- - застосуванням в конструкції лічильників спеціальних підшипників підвищеної стійкості;
- - the use of turbine wheels made of aluminum alloy with hard anodizing;
- - the possibility of verification in each region of Ukraine, ease of installation and operation.
ПОЗНАЧЕННЯ ЛІЧИЛЬНИКА ПРИ ЗАМОВЛЕННІ:
G Qnom ЛГ-К-DN-i-Рроб-Ex або G Qnom ЛГ-К-DN-i-Рроб-T-Ex, де: GQnom – позначення типорозміру лічильника. Це значення номінальної витрати газу Qnom (in working conditions), measured by the counter, in m3 / h.
DN - nominal diameter of the meter;
and – діапазон вимірювань. Це відношення Qmin/Qmax, за яких лічильник працює з відносними похибками, що не перевищують границь допустимих значень;
Рроб - maximum operating pressure, MPa, which characterizes the strength of the meter housing;
T - meter with fitting for resistance thermocouple;
Ex - a sign indicating that the meter is explosion-proof.
The main technical characteristics of LG-K-Eh gas meters
Note.
1. Qt - transition cost, which does not exceed:
- 0.2 Qmax for meters with a measuring range of 1:20;
- 0.15 Qmax for meters with a measuring range of 1:30;
- 0.1 Qmax for meters with a measuring range of 1:50.
2. Weight - depending on the performance of the meter.
Overall and connecting dimensions of LG-K-Eh gas meters
Operating instructions. Gas meters turbine LG-K-Eh.
For a fee, the meters are equipped with:
- straight sections of the pipeline;
- a set of connecting flanges;
- gas filters such as FGC or FGT with a replaceable filter element;
- heat-insulating fittings or heat-insulating sleeves for the resistance thermocouple;
- thermal insulation sleeves for the control thermometer.
Direct sections of the pipeline for mounting LG-K-Eh gas meters.
* Direct sections according to drawings of the customer are also made.
© All rights reserved 2021
contact a consultant


    ×