Перетворювачі вимірювальні різниці тисків ДКО-3702

ТУ 25-02-50-93

Перетворювач ДКО-3702 призначений для перетворення різниці тисків у вихідний уніфікований сигнал взаємної індуктивності з лінійною залежністю, а перетворювач ДКО-3702М призначений для перетворення різниці тисків у вихідний уніфікований сигнал постійного струму з лінійною залежністю.

Такі прилади застосовуються в системах контролю, регулювання і керування технологічними процесами при вимірюванні витрат газів за різницею їхніх тисків у звужуючих пристроях, різниці надлишкових або вакуумметричних тисків газів.

Перетворювач ДКО-3702М складається з перетворювача ДКО-3702 і блока перетворення та лінеаризації БПЛ, який може бути одно- (БПЛ-1к) або двоканальним (БПЛ-2к) і працювати відповідно з одним або двома перетворювачами ДКО-3702.

Примітка:

Кліматичне виконання (табл. 1) входить в умовне позначення тільки перетворювача ДКО-3702. Шифр (табл. 2) входить в умовне позначення тільки перетворювача ДКО-3702М.

Наприклад:

Перетворювач ДКО-3702М шифру 06 на різницю тисків 100 Па з вихідним сигналом (0-5) мА: “ДКО-3702М-06-100”.