Вся виготовлена на заводі продукція проходить випробування на відповідність до ТУ, чим забезпечується висока якість та належна робота виробів, в тому числі комплектуючих, протягом гарантійного строку, та строку експлуатації, встановленого нормативно-правовими актами, нормативними документами чи договорами.

Політика у сфері якості

З метою задоволення вимог замовників, суспільства до продукції, послуг керівництво ПАТ "Промприлад" декларує наступну політику у сфері якості.

Встановлення та підтримка постійного контакту з замовниками з метою вивчення та забезпечення їхніх поточних та майбутніх потреб та очікувань.

 1. Забезпечення ефективного функціонування та постійного поліпшення результативності та ефективності системи управління якістю шляхом аналізування та прийняття рішень на основі фактів
 2. Забезпечення системного підходу до управління та вдосконалення процесів для досягнення встановлених цілей
 3. Підтримування активності персоналу через усвідомлення внеску кожного працівника в досягнення кінцевих результатів діяльності заводу. Досягати високого рівня професійної підготовки працівників при зовнішній та внутрішній заводській взаємодії.
 4. Підтримувати взаємовигідні стосунки з постачальниками та партнерами на базі високого професійного рівня працівників заводу
 5. Встановлення та всебічна підтримка вищим керівництвом єдності мети та напрямків діяльності заводу, формування на базі особистого прикладу принципового відношення всіх працівників до якості продукції та послуг.
Цілі у сфері якості
 1. Постійне покращення якості виробів.
 2. Створення сприятливих умов для цілеспрямованого професійного розвитку працівників та підтриманню їх творчої активності.
 3. Підтримувати інфраструктуру виробничих підрозділів, яка необхідна для досягнення встановлених вимог до продукції, шляхом проведення робіт згідно графіків планово-попереджувального ремонту обладнання, оглядів будівель, приміщень.
 4. Підтримування інфраструктури та виробничого середовища, необхідного для досягнення встановлених вимог до продукції заводу.
 5. Досягнення достатнього рівня прибутку для фінансування розвитку підприємства і забезпечення його ресурсами для здійснення поставлених завдань.
 6. Проведення маркетингових досліджень для визначення нових ринкових можливостей.