ТУ У 26.5-05782912-011:2014
 
 
Індикатор перепаду тиску ІПТ (далі індикатор) призначений для індикації ступеню забрудненості фільтрувального елементу фільтрів газу типу ФГК або ФГТ або інших з аналогічними технічними характеристиками, шляхом спостереження за характером зміни перепаду тиску.

Індикатор не має нормованих метрологічних характеристик, не є засобом вимірювання, але дозволяє контролювати ступінь забруднення фільтрувального елемента фільтрів.

Шкала індикатора розділена на два сегменти: зелений і червоний. Якщо на шкалі зелений сектор, то фільтрувальний елемент чистий, а якщо на шкалі повністю червоний сектор, то фільтруючий елемент забруднений і підлягає промиванню або заміні.

 

Технічні характеристики

Максимальний робочий(надлишковий) тиск,  0,005; 0,63 МПа.
Максимально допустиме значення перепаду тиску на вході і виході індикатора - не більше 5кПа.
Діапазон температури робочого середовища від мінус 40 до 60˚С.
Приєднання індикатора до фільтра здійснюється трубкою діаметром 5х1.
 
Позначення індикатора при замовленні:
                                                               ІПТ-5кПа-А,

де ІПТ - індикатор перепаду тиску;
    5 кПа - максимально допустиме значення перепаду тиску;
    А - максимальний робочий (надлишковий) тиск, МПа

 

 Схема приєднання до фільтра ФГК

 Схема приєднання до фільтра ФГТ