ТУ У25-02.031696-95 

 Перетворювач ДМ-3583М призначений для перетворення різниці тисків у вихідний уніфікований сигнал взаємної індуктивності з лінійною залежністю.

Проведено на выдповыднысть Технычному регламенту засобів вимірювальної техніки, затвердженого постановою КМУ від 24.02.2016р. № 163. Отримано сертифікат перевірки типу (модуль B) за №UA.TR.055.ST.029-18. При постачанны споживачу кожен перетворювач ДМ-3583М проходить оцінку відповідності технічному регламенту за модулем F. В результаті отримується сертифікат відповідності (модуль F) та оформляється декларація про відповідність.

Перетворювач ДМ-3583М застосовується в системах контролю, регулювання та керування технологічними процесами при вимірюванні: витрати рідини, газів або пари за різницею тисків у звужуючих пристроях; різниці  вакуумметричних  та  надлишкових  тисків;    рівня рідини по тиску гідростатичного стовпа, що знаходиться під атмосферним, надлишковим чи вакуумметричним тисками.
Перетворювач ДМ-3583М має зростаючу характеристику вихідного сигналу.

 Основні технічні дані перетворювачів ДМ-3583М

Назва параметрів Значення папаметрів
ДМ-3583М
Верхні номінальні границі вимірювання, кПа  1,6;2,5;4;6,3;10;16;25;40;63;100;160;250;400;630
Гранично допустимий робочий надлишковий тиск, МПа 16;25

Вихідні сигнали, мГн

                                мА

0-10

.

Границя допустимої зведеної основної

похибкиперетворення, %

 ±1

±1,5

 Живлення:   струм,А

                   напруга, В

                   частота, Гц

 0,125

.

50

 Споживана потужність, ВА  1,5

Умови експлуатації: температура оС

ДМ-3583М,

БПЛ

відносна вологість,%

ДМ-3583М,

БПЛ

 

від мінус 30 до 50

від 5 до 50

 

до 95

до 80

 

 Габаритні розміри, мм ДМ-3583М,

                                           БПЛ

  180х192х302

80х160х348

 Маса, кг, не більше 12