ДСТУ EN 12261:2006

Лічильники  газу турбінні  ЛГ-К-Ех призначені для вимірювання кількості газу, який протікає в трубопроводі при діючих тиску і температурі. Їх використовують для комерційного і технологічного обліку газу.

 

Застосовується в установці для повірки промислових лічильників газу

 

 Держреєстр №У121-12 ТУ У26.5-05782912-015:2015

Лічильники газу роторні РГА, РГА-Ех призначені для вимірювання кількості газу, який протікає в трубопроводі при діючих тиску і температурі. Їх використовують для комерційного і технологічного обліку газу.

 

Держреєстр No У121-12
ТУ У26.5-05782912-015:2015

Лічильники газу роторні РГК-Ех призначені для вимірювання кількості газу, який протікає в трубопроводі при діючих тиску і температурі. Їх використовують для комерційного і  технологічного обліку газу.

Держреєстр №У121-12 ТУ У26.5-05782912-015:2015

Лічильники газу роторні РГС-Ех призначені для вимірювання кількості газу, який протікає в трубопроводі при діючих тиску та температурі. Їх використовують для комерційного і технологічного обліку газу.
Лічильники газу мають вихідний низькочастотний сигнал для роботи з електронними коректорами об’єму газу, є вибухозахищеними, мають маркування вибухозахисту 1ExibІІBT3 X.

Держреєстр №У121-12 ТУ У26.5-05782912-015:2015

Лічильники газу роторні РГС-Ех призначені для вимірювання кількості газу, який протікає в трубопроводі при діючих тиску та температурі. Їх використовують для комерційного і технологічного обліку газу.
Лічильники газу мають вихідний низькочастотний сигнал для роботи з електронними коректорами об’єму газу, є вибухозахищеними, мають маркування вибухозахисту 1ExibІІBT3 X.

  Застосовується в установці для повірки промислових лічильників газу

ТУ У 26.5-05782912-014:2012


Пункти обліку газу (далі ПОГ) призначені для вимірювання, реєстрації результатів вимірювання та розрахунків об'єму природного газу згідно з ГОСТ 5542, зведеного до стандартних умов та попередньо очищеного від механічних домішок.

 Пункти обліку витрат газу з турбінним лічильником ЛГ-К-Ех та роторними лічильниками РГК-Ех, РГА-Ех, РГС-Ех призначені для вимірювання об’єму природного газу згідно з ГОСТ 5542. Пункти обліку витрат газу використовуються для обліку газу, в тому числі комерційного (при роботі в комплекті з коректором об’єму газу), на промислових та комунальних підприємствах.

ТУ У 28.2-05782912-007:2013

Фільтри газу ФГТ (далі - фільтри) призначені для тонкої фільтрації природного газу за ГОСТ 5542, повітря азоту та інших неагресивних газів. Фільтри застосовуються для захисту лічильників газу, та регуляторів тиску від попадання іржі та інших твердих частин з трубопроводів мереж газопостачання високого тиску та можуть комплектуватись індикатором перепаду тиску.

ТУ У 29.2-05782912-010:2011

Фільтри газу ФГК (далі – фільтри) призначені для тонкої фільтрації природного газу за ГОСТ 5542, повітря, азоту та інших неагресивних газів. Фільтри використовуються для захисту лічильників газу від попадання іржі та інших твердих частин з трубопроводів мереж газопостачання, та можуть комплектуватися індикатором перепаду тиску.

 ТУ У 26.5-05782912-011:2014
 
 
Індикатор перепаду тиску ІПТ (далі індикатор) призначений для індикації ступеню забрудненості фільтрувального елементу фільтрів газу типу ФГК або ФГТ або інших з аналогічними технічними характеристиками, шляхом спостереження за характером зміни перепаду тиску.

 

Держреєстр NoУ1597-07

ТУ У 73.1-05447504-001-2002 

Призначений для роботи сумісно з турбінним або роторним лічильниками газу. Здійснює вимірювання технологічних параметрів газу, а також обчислення та приведення до стандартних умов об’єму газу, який пройшов через лічильник.

 ТУ У25-02.031696-95 

 Перетворювач ДМ-3583М призначений для перетворення різниці тисків у вихідний уніфікований сигнал взаємної індуктивності з лінійною залежністю.

ТУ У 3.48-05782912-036-96

Манометри показуючі МП призначені для вимірювань надлишкового тиску рідин, газів, пари і можуть застосовуватись в різних галузях промисловості та в побутовій апаратурі.

Держреєстр № У694-03 ТУ У 3.48-05782912-058-98

 Манометри свердловинні уніфіковані МСУ призначені для вимірювання і реєстрації в часі величини тиску при проведенні гідродинамічних досліджень пластів та вибору оптимальних режимів експлуатації свердловин.

 ТУ У 05782912-002-2000 

Лічильники мазуту СМ0 призначені для вимірювання об'єму мазуту, який протікає через лічильники, а лічильники-витратоміри СМ2 - для вимірювання об'єму і об'ємної витрати мазуту і застосовуються в системах контролю кількості об'ємної витрати мазуту, автоматичного регулювання і керування технологічними процесами.

Лічильник-витратомір СМ2 складається з лічильника СМ1, призначеного для перетворення об'ємної витрати мазуту в електричний частотний сигнал та перетворювача нормуючого
ПН, призначеного для перетворення частотного сигналу в уніфікований струмовий вихідний сигнал.

посудини зрівнювальні конденсаційні, посудини розділюючі 

ТУ 311-7604.000-91 

посудини зрівнювальні двокамерні
ТУ 3.48-05782912-034-96

 Посудини зрівнювальні (СУ) призначені для підтримки постійного рівня рідини в з'єднувальних трубопроводах під час вимірів змінного рівня в резервуарах, а також забезпечення рівності густини під час заміру різниці тисків або витрати при температурі вище 100 °С.

ГОСТ 8.563 (1,2,3)-97, РД50-213-80 

 

 Діафрагми призначені для створення місцевої різниці тисків внаслідок зміни швидкості потоку вимірюваного середовища і застосовуються    в  комплекті з перетворювачами різниці тисків   (ДКО-3702, ДКО-3702М, ДМ-3583М, ДМТ-3583М і т.д.) в системах конролю, регулювання та керування технологічними процесами при вимірюванні витрати рідини, газу, пару.

Вимірювальний трубопровід з діафрагмами ДКС призначений для вимірювання витрати і кількості робочого середовища, природного газу, інших газів і рідин, методом змінного перепаду тиску у відповідності з ДСТУ ГОСТ 8.586.1-2:2007.

ТУ 25-02.720159-81  

Блоки живлення 22БП-36 призначені для перетворення напруги змінного струму промислової частоти у стабілізовану напругу постійного струму і застосовуються для живлення перетворювачів тиску та іншої аналогічної апаратури.

Блоки мають системи захисту від коротких замикань та перевантажень у вихідних колах. Конструктивне виконання блоків - приладове.

  ТУ 25-02.720122-81

Блоки БИК-1 призначені для перетворення уніфікованих струмових сигналів постійного струму таким чином, що значення вихідного сигналу пропорційне кореню другого ступеня від значення вхідного сигналу і додатково для перетворення напруги змінного струму промислової частоти у стабілізовану напругу постійного струму.

ТУ У 04671180.026-2000

Основні функції 

-     автоматичне регулювання, логічне керування, неперервно-дискретне  керування технологічними процесами;

-      оперативне керування технологічними процесами з використанням персональних ЕОМ.

Технологічне      програмування      "Реміконтів" виконується фахівцями, які знайомі з традиційними методами контролю і керування в АСУ ТП. 

При відключенні живлення запрограмована інформація зберігається за допомогою резервного живлення. 

промислових лічильників газу

Установка комп’ютеризована призначена для контролю метрологічних характеристик лічильників газу турбінного, роторного, ультразвукового типів типорозмірів G10...G1600 (або типорозмірів, вказаних у замовленні) під час їх випробувань, метрологічної атестації, повірки, калібрування, вхідного контролю, тощо. 


Сопла Вентурі критичного витоку (на об’ємну витрату від 0,005 м
3/год до 40 м3/год), які відповідають міжнародному стандарту ISO 9300 „Вимірювання витрати газу з використанням сопел Вентурі критичного витоку”.

ТУ У 28.2-05782912-001:2009 

Транспортабельні котельні моделей ТКК-96, ТКК-192 та ТКК-288 (далі - котельні) призначені для теплопостачання, опалення або опалення та гарячого водопостачання (в залежності від моделі)житлових, громадських та виробничих споруд, обладнаних системами водяного опалення та гарячого водопостачання (далі - ГВП).

ТУ У 29.5-05782912-008:2009

 Сушарки "Січ" призначені для виробництва сушні високої якості з ягід,  фруктів,  овочів, пряної зелені, грибів тощо.